Co to jest wydanie zewnętrzne

Wydanie zewnętrzne jest dokumentem wystawionym podczas wydania towaru z magazynu przedsiębiorstwa. Dokument ten jest niezbędny do prawidłowego działania magazynu, a także potwierdzenia, że towar został z magazynu odebrany.

Co oznacza wydanie dokumentu WZ?

WZ jest skrótem od wydania zewnętrznego i informuje o wydaniu towaru z magazynu, do którego po upływie nie więcej niż 7 dni wystawiona zostanie faktura sprzedaży. Źle sporządzone wydanie zewnętrzne rzutuje na sporządzenie innych dokumentów, dlatego jest ono takie ważne. Dokument ten potrzebny jest podczas transportu towaru, ponieważ na jego podstawie towar w transporcie jest kontrolowany.

Aby uniknąć problemów w księgowością oraz transporcie dokument WZ musi zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące towaru, nabywcy oraz przedsiębiorstwa wydającego towar, a także nie może zawierać błędów i mieć odpowiednią formę. Dokument wydania zewnętrznego sporządzany jest przez kierownika magazynu lub jego właściciela albo inną osobę, która jest do tego upoważniona przez odpowiednią osobę.

Co zawiera wydanie zewnętrzne?

WZ wystawione w poprawny sposób zawiera datę wystawienia oraz datę wydania towaru. Informacje te są ważne, ponieważ gdy kupujący odbiera materiał z magazynu przedsiębiorstwa odpowiedzialność za towar przechodzi na osobę go kupują. Jeżeli dostawca jest odpowiedzialny za materiały, wówczas powyższe dane informują o tym kiedy towar został podany do odpowiedzialności osoby transportującej go. Informacje zawarte w wydaniu zewnętrznym umożliwią dochodzenie roszczeń pomiędzy dostawcą a przewoźnikiem. O dokładnej godzinie przekazania towaru przewoźnikowi decyduje załącznik do WZ zwany odważnikiem elektronicznym. Dokument WZ zawierać musi numer własny, który stanowi kolejny numer w systemie przedsiębiorstwa oraz dane osoby wystawiającej dokument, a także jego odbiorcy. Dokładnie wypełnione wydanie zawiera numer zamówienia, ilość i nazwę towaru oraz datę produkcji materiałów i sposób w jaki został on zapakowany. Gdy na jednym wydaniu wpisanych jest kilka towarów, wówczas podana musi być tak że waga netto i brutto. Czasem WZ zawiera oświadczenie kierowcy o braku zastrzeżeń co do załadunku oraz jego ułożenia i wagi.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na afaktury.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here