Czy warto zawrzeć umowę z wykonawcą wskazanych robót budowlanych?

Bardzo często wykonawcy robót budowlanych pracują na czarno, a więc bez formalnej umowy, a często także odpowiedniej działalności gospodarczej. Niewątpliwymi zaletami takich usług jest z pewnością niższy koszt, ale brak formalnych i legalnych zabezpieczeń może ściągnąć na inwestora kłopoty. Sprawdź, co warto wiedzieć o zawieraniu umów z ekipami budowlanymi.

Wynajęcie usług firmy, która nie wystawi faktury oraz żadnego rachunku za swoją pracę, to nie tylko pozorna oszczędność, ale także łamanie prawa. Krótkowzrocznych inwestorów chęć zaoszczędzenia np. kwestii związanych z brakiem naliczenia podatku VAT za usługi budowlane może doprowadzić do poważnych tarapatów. Jak podpisywać umowy z wykonawcami rozsądnie? Wiele pożytecznych informacji znajdziesz na stronie internetowej firmy Building Companion (https://building-companion.pl/).

Jak zawrzeć dokładną i bezpieczną umowę z wykonawcami robót budowlanych?

Faktem jest, że proces budowlany to bardzo złożona procedura, na którą składa się wiele etapów. Budowa domu jednorodzinnego dla osoby, która wcześniej nie miała z tym do czynienia, może okazać się nie lada wyzwaniem. Jeśli decydujesz się na budowę domu metodą gospodarczą, musisz zaplanować i zarządzać pracą co najmniej kilku ekip budowlanych, a także kierownikiem budowy czy nawet pracą inspektora nadzoru właścicielskiego.

Zawarcie umowy o prace związane z robotami budowlanymi należy do konieczności i mowa tu o klasycznej umowie regulowanej przepisami kodeksu cywilnego. W Internecie można znaleźć mnóstwo informacji, a także wzorów tego rodzaju umów. Warto pamiętać, że umowy trzeba zawrzeć nie tylko z osobami prowadzącymi roboty budowlane, ale również z wymienionymi specjalistami, którzy będą prowadzili oraz nadzorowali roboty budowlane (odpowiednio kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego).

W ramach umowy konieczne jest odpowiednie uregulowanie spraw dotyczących powierzenia zakresu poszczególnych prac konkretnym podwykonawcom. Zgodnie z obowiązującym prawem każda ze stron może ustalić własny zakres robót, które późniejsi wykonawcy będą wykonywać osobiście lub za pośrednictwem podwykonawców. Do zawarcia umowy o roboty budowlane konieczna jest ostateczna zgoda inwestora.

Wynagrodzenie za prace budowlane

Bardzo istotnym aspektem każdej umowy jest kwestia zapłaty. W ramach prac budowlanych najczęściej stosowane są dwa rodzaje wynagrodzenia – kosztorysowe i ryczałtowe. Nieco rzadziej można spotkać się z modelem łączącym oba te rozwiązania. Warto pamiętać, że wynagrodzenie wykonawcy prac budowlanych musi być dokładnie ustalone w umowie. Przed jej podpisaniem należy wyraźnie określić warunki wynagrodzenia, a także ewentualne kary umowne za niewywiązanie się z obowiązków określonych w umowie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here