kontenery

Zaświadczenie ADR potrzebne jest dla kierowców, którzy zajmują się przewozem niebezpiecznych towarów. Przekonaj się co trzeba zrobić, aby je uzyskać. Wożenie takich niebezpiecznych towarów może okazać się naprawdę opłacalnym zajęciem. Przed tym, aby siąść za kierownicą ciężarówki z takim towarem, kierowca musi jednak nabyć odpowiednie zaświadczenie. Czym jest ADR i jak je uzyskać? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/zaswiadczenie-adr-dla-kierowcy-sprawdz-jak-je-uzyskac/ 

Czym jest zaświadczenie ADR? 

Z języka francuskiego (L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) nazywa się międzynarodową konwencję dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków szczególnie niebezpiecznych.

Przewóz towarów niebezpiecznych

Materiały te podzielone są na 13 klas zagrożeń:

 • 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,
 • 2 Gazy,
 • 3 Materiały zapalne ciekłe,
 • 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe,
 • 4.2 Materiały podatne na samozapalenie,
 • 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • 5.1 Materiały utleniające,
 • 5.2 Nadtlenki organiczne,
 • 6.1 Materiały trujące,
 • 6.2 Materiały zakaźne,
 • 7 Materiały promieniotwórcze,
 • 8 Materiały żrące,
 • 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Powyżej wymienione towary mogą przewozić jedynie osoby, które posiadają  zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR – kto może się o nie starać?

O zaświadczenie ADR może ubiegać się osoba, która:

 • skończyła 21 lat,
 • ma prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
 • skończyła odpowiedni kurs ADR: początkowy lub doskonalący,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.

Egzamin – kurs ADR

Kursant ma pół roku od zakończenia kursu na przystąpienie do egzaminu. Może zdać go kierowca z zaświadczeniem o ukończeniu kursu ADR, który złożył wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez marszałka województwa.

Test składa się z:

 • 30 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów nie-bezpiecznych wszystkich klas,
 • 18 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
 • 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

W zależności od zakresu kursu egzamin trwa od 30 do 60 minut. Egzamin można uznać ze zdany, jeśli kierowca odpowie poprawnie na  2/3 pytań z każdego testu.

Zobacz też: http://dominikum.pl/znak-towarowy-czym-jest-i-jak-go-zarejestrowac/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here