Jednolity Plik Kontrolny VAT

Jednolity Plik Kontrolny VAT jest elektronicznym dokumentem, w którego skład wchodzą dwie części: część ewidencyjna i część deklaracyjna. Obecnie, wszyscy przedsiębiorcy będący czynnym płatnikami VAT mają obowiązek wysyłania pliku JPK z deklaracją. Na czym to polega?

  • JPK VAT – od kiedy obowiązuje?
  • Gdzie wysyła się JPK VAT?
  • Co znajduje się w pliku JPK VAT?
  • Podpisywanie JPK VAT profilem zaufanym
  • JKP VAT – korekta

JPK VAT – od kiedy obowiązuje?

Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) wprowadzono do polskiego prawa podatkowego w roku 2016. Zgodnie z ustawą z 2016 roku, przedsiębiorcy  co miesiąc muszą przesyłać ewidencję VAT w formie pliku JPK. Na początku to zobowiązanie dotyczyło jedynie dużych przedsiębiorców, następnie również małych i średnich. Na końcu obowiązek przesyłania JPK VAT objął mikroprzedsiębiorców (w 2018 roku). Na początku był to plik bez deklaracji – obecnie przesyłany JPK VAT zawiera również część deklaracyjną.

Gdzie wysyła się JPK VAT?

Plik JPK v7 należy regularnie przesyłać do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Musi on być podpisany za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub danych autoryzujących. Od 2020 roku plik JPK można składać jedynie przez specjalną bramkę REST API, która udostępniona jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zasady tego, jak należy składać JPK VAT, również możemy znaleźć na tej witrynie.

Co znajduje się w pliku JPK VAT?

JPK VAT

Plik JPK z deklaracją, który obowiązuje czynnych podatników VAT od 1 października 2020 roku, zawiera dwie części: część ewidencyjną i część deklaracyjną. Każda z nich gromadzi właściwe sobie dane. W części deklaracyjnej umieszcza się deklarację VAT-7 lub VAT-7L. Tą pierwszą przygotowują podatnicy, którzy rozliczają się co miesiąc, natomiast drugą – podatnicy rozliczający się raz na kwartał.

W części ewidencyjnej pliku JPK znajdują się wszystkie informacje dotyczące sprzedaży i zakupów. Muszą one być zgodne z ewidencją VAT za określony czas – kwartał lub miesiąc.

Podpisywanie JPK VAT profilem zaufanym

Aby plik JPK został prawidłowo przesłany, musi zostać uwierzytelniony za pomocą danych, które potwierdzą jednoznacznie naszą tożsamość. Może to być kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub unikalne dla każdej osoby dane, w których skład wchodzi:

  • NIP lub numer PESEL
  • Imię
  • Nazwisko
  • Data urodzenia
  • Przychód za rok podatkowy sprzed dwóch lat

Jeśli plik JPK VAT ma zostać za nas wysłany przez kogoś innego w naszym imieniu, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie w Urzędzie Skarbowym odpowiedniego pełnomocnictwa, obejmującego deklaracje składane drogą elektroniczną. By móc podpisywać JPK VAT profilem zaufanym, należy oczywiście go posiadać – jego założenie nie jest jednak skomplikowane i można zrobić to stosunkowo szybko. Gdy już wyślemy JPK VAT, otrzymamy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) – należy je pobrać i zachować, gdyż może być później potrzebne.

JKP VAT – korekta

Może dojść do sytuacji, w której konieczne będzie dokonanie korekty w wysłanym JPK VAT. By skorygować ewidencję, należy złożyć nowy, poprawiony plik, zawierający kompletne dane. Korekty różnych dokumentów dokonuje się na różne sposoby – zależnie od tego, gdzie pojawił się błąd. Nie można ignorować konieczności dokonania korekty!

Wprowadzenie obowiązku wysyłania JPK VAT przez przedsiębiorców jest rozwiązaniem, którego celem było zwiększenie komfortu podatników i zmniejszenie ilości formalności. Trzeba jednak pamiętać, by nie zaniedbać wysyłania tego dokumentu – może to prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here