Kredyt ratalny to w rzeczywistości kredyt konsumencki, za który klient może zakupić towar lub usługę.
Kwota wskazana do zapłaty jest rozkładana na raty.
Po przyznaniu klientowi kredytu, to bank dokonuje wypłaty środków za towar, ewentualnie usługę sprzedawcy. Klient natomiast otrzymuje umowę kredytową, która zawiera harmonogram spłat, jakie należy dokonywać na konto wskazane w umowie przez bank. Wpłat należy dokonywać ściśle według wskazanych w umowie terminach i kwotach.
Klienci często są kuszeni ofertami rat 0%. Należy jednak szczegółowo zapoznać się z ofertami, gdyż może się zdarzyć, iż poza oprocentowaniem, w umowie znajdą się dodatkowe koszty, takie jak opłata manipulacyjna lub prowizja.
Należy pamiętać, iż ubezpieczenie takiego kredytu jest dobrowolne, i nawet jeśli wykupimy je, możemy z niego zrezygnować. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie sprawdzić, jakie są warunki ubezpieczenia i związaniem z nim koszty. Należy również skontrolować, jakie koszty wiązać się będą z ewentualną rezygnacją z ubezpieczenia.

Klient, który wziął kredyt ratalny, czyli konsumencki, ma prawo do wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu. O swoim działaniu nie musi wcześniej informować banku. Jeśli dokona wcześniejszej spłaty zadłużenia, ewentualnie nadpłaty, bank ma obowiązek rozliczyć się z nim w ciągu 14 dni.

Dokumenty, obowiązujące przy występowaniu o kredyt konsumencki, to:
1. W większości przypadków wystarczy sam dowód osobisty.
2. W przypadku rencistów i emerytów może być wymagana legitymacja ZUS.
3. W niektórych przypadkach bank może wymagać przedłożenia zaświadczenia o zatrudnieniu.
4. W niektórych przypadkach bank może wymagać przedłożenia wyciągu z konta z ostatnich trzech miesięcy.

www.odszkodowaniazoc.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here