Poniżej opis sławnych osób skąd ich zdaniem wzięło się pojęcie czas wolny:
J.Grad,U.Kaczmarek – czas wolny był przedmiotem zainteresowań wielu myślicieli, Arystoteles twierdził iż czas wolny nie jest wypoczynkiem ani końcem pracy natomiast praca stanowi ukoronowanie czasu wolnego tzn. kto nie pracuje nie dysponuje czasem wolnym, nie rozporządza sobą, nie posiada szczęścia. B.Jodłowska – aż do przełomu XIX i XX wieku czas wolny interpretowano jako przeciwstawny pojęciu pracy tzn. do czasu kiedy robotnicy rozpoczęli walkę o czas wolny. Od tego czasu mówi się o genezie czasu wolnego. J.Amos – w dziele „Wielka dydaktyka przdstawiajaca uniwersalna sztuke nauczania wszystkich wszystkiego” domagał się szkoły która posiada boiska, ogród, miejsca przystosowane do czynnego wypoczynku, rozrywki, pracy umysłowej dzieci i młodzieży. J.Locke – opowiadał się za koniecznością troski o zdrowie fiz i umysł człowieka. Termin „czas wolny” pojawił się i upowszechnił w momencie uznani go przez Międzynarodową Konferencje UNESCO w 1957r. początkowo jako termin wczasy, rekreacja. Znaczenie tego pojęcia rozszerzyło się i współcześnie obejmuje wiele sytuacji społecznych. A.Kamiński pojęciem tym określił czas wolny od pracy zawodowej ,( u uczniów i studentów czas wolny od nauki), zarobkowej pracy dodatkowej (u uczniów czas wolny od zadań domowych), dojazdów do pracy, zaspokajania elementarnych potrzeb organizmu, obowiązków domowych i rodzinnych. Podkreślił zależność pomiędzy stylem życia a stylem spędzania czasu wolnego, zajęcia w czasie wolnym powinny sprzyjać zdrowiu. Style spędzania czasu wolnego: homocentryczny i pozadomowy, samotny i niesamotny, bierny i czynny. Nagromadzenie składników szkodliwych: wszechobecny hałas, przyśpieszony tryb życia przy pogarszającej się higienie, siedzący charakter pracy, wypoczynku, brak ruchu, niedosypianie, uzależnienia- – to czynniki, które zaburzają chlorobiologie organizmu tzn wewnętrzny zegar biologiczny regulujący funkcjonowanie ludzkiego ciała. Jednostka traci poczucie własnej tożsamości, staje się coraz słabsza.

https://www.kobitki.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here