Bezrobocie możemy podzielić na bezrobocie krótkookresowe, długookresowe i chroniczne. Następnie na jawne i ukryte, strukturalne i technologiczne, cykliczne i sezonowe, frykcyjne i z wyboru.  Pierwszy podział dokonany został ze względu na czas, jaki jesteśmy bezrobotni, może być on krótki, długi lub stały, a więc trwać przez całe nasze życie. Następnie bezrobocie jawne, to takie które zostało zgłoszone do urzędu pracy, państwo wie, że dana osoba jest bez pracy i dostaje ona zasiłek, jak także ujmowana jest w statystykach, dotyczących bezrobocia w danym kraju, województwie, mieście i grupie wiekowej. Zaś bezrobocie ukryte to takie, które nie zostało ujawnione, osoba bezrobotna nie zgłosiła tego faktu do urzędu pracy. Bezrobocie strukturalne związane jest z tym, że zmienia się zapotrzebowanie na rynku pracy, że pewne zawody nie są już potrzebne, są one wykonywane tańszym kosztem przez maszyny, nowe technologię, a praca ludzka nie jest potrzebna, dlatego pewne grupy zawodowe pozostają bez pracy do momentu, aż zmienią swój zawód, bo ich wyuczony i wykonywany do tej pory zawód nie jest już nikomu potrzebny. Bezrobocie technologiczne wynika z postępu technologicznego, praca ludzka zastępowana jest pracą różnych maszyn. Cykliczne bezrobocie wiąże się z cyklem koniunkturalnym, w zależności od tego, czy w danym dziale gospodarki występuje recesja czy koniunktura, takie też jest zapotrzebowanie na danych pracowników. Jeśli jest dobrze przyjmuje się nowe osoby do pacy, na etaty, jeśli źle zwalnia się niektórych dotychczasowych pracowników i nie przyjmuje nowych. Bezrobocie sezonowe związane jest w wykonywaniem pracy sezonowej, pewne działy gospodarki przynoszą zyski tylko, w pewnym okresie całego roku, potem panuje zastój,przykładem może być turystyka, największe żniwa zbiera w sezonie wakacyjnym. Bezrobocie frykcyjne związane jest z poszukiwaniem innej, lepszej pracy lub zmianą miejsca dotychczasowego zamieszkania,zaś bezrobocie z wyboru to bezrobocie, za którą my ponosimy pełną odpowiedzialność, podjęliśmy decyzję o tym, że nie będziemy pracować i nikt nas do tego nie zmuszał.

http://www.okgk.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here