PIT 2019

W ostatnim czasie w kwestii składania zeznań rocznych PIT wprowadzone zostały ważne zmiany. Najistotniejszą wśród nich jest to, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje co niektóre roczne formularze podatkowe. Składając PIT 2019 dość spora liczba podatników będzie mogła skorzystać z tej nowej formy rozliczenia.

Na podstawie danych przekazanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz korzystając z własnych rejestrów i posiadanych zeznań podatkowych złożonych za ubiegły okres Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje rozliczenia roczne. Rozwiązanie to będzie obejmuje bez wątpienia podatników rozliczających się na druku PIT 37. Formularz ten jest najczęściej wykorzystywaną deklaracją, w której następuje rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Przeznaczony jest w szczególności dla osób, które rozliczają przychody uzyskane przede wszystkim od pracodawców, zleceniodawców, organu rentowego i emerytalnego. Przygotowane rozliczenia zostaną udostępnione podatnikom na Portalu Podatkowym od dnia 15 lutego 2020 roku. Podatnik będzie posiadał możliwość przeglądania tego zeznania, ewentualnego zmodyfikowania i wysłania.

Warto zawsze sprawdzić przygotowane rozliczenie. Czasu jest dość sporo, bo aż do 30 kwietnia 2020 roku można przesłać zeznanie do właściwego Urzędu Skarbowego. Jeżeli przed upływem tego terminu nic się nie zrobi, dokument podatkowy przygotowany przez KRS zostanie automatycznie zatwierdzony. Będzie to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika deklaracji za 2019 rok. Podatnik, który ewentualnego zobowiązania wynikającego z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia nie zapłaci, zostanie w terminie miesiąca od upływu terminu płatności poinformowany o konieczności uiszczenia wymaganej kwoty w ciągu 7 dni. Uregulowanie tego zobowiązania we wskazanym terminie pozwoli uniknąć odsetek podatkowych.

PIT online

Przygotowane zeznanie podatnik może przekazać do Urzędu Skarbowego korzystając z usługi Twój PIT online. Usługa ta pozwala zatem nie tylko uzupełnić podstawową deklarację, ale również każdy podatnik może skorzystać z ulg i odliczeń. W tym celu należy uzupełnić i wysłać wraz z deklaracją PIT-37 odpowiedni załącznik, na przykład PIT/O, PIT/D. Usługa Twój e-PIT to sposób na złożenie zeznania szybko a jednocześnie bezpiecznie. Jednak osoby, którzy nie skorzystają z tej wygodnej formy rozliczenia, będą mogły nadal złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe w formie papierowej przekazując dokument osobiście lub korzystając z usług operatora pocztowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here