Nasza wiedza z zakresu niektórych dziedzin nauki ciągle wzrasta. Wszystko zawdzięczamy rozwojowi nowych technologii, a co za tym idzie nieznanych możliwości badań. Idealnie ilustruje to przykład archeologii. Nasz stan wiedzy z jej zakresu. Uległ diametralnej zmianie, gdy archeologia zaczęła czerpać z wyników badań dendrochronologicznych. Wówczas okazało się, iż trzeba zmienić treść podręczników do historii. Wszystko zaczęło się od badań archeologicznych (także rekonesansu podwodnego) przeprowadzonych na największej wyspie z Ostrowa Lednickiego, gdzie znajdowały się ruiny bazyliki oraz zatopione pod wodą mosty. Przeprawy te były wykonane z drewna dębowego, sprowadzanego do Ostrowa Lednickiego specjalnymi łodziami (nazywanymi dłubankami). Dzięki badaniom dendrochronologicznym, polegającym na odczytywaniu dokładnych lat ścięcia drewna użytego do budowy mostów okazało się, iż powstały one wcześniej niż nastąpił chrzest Polski! A dodatkowo ten sakrament mógł mieć miejsce w tej bazylice! Właśnie podczas tych badań archeologicznych natrafiono także na zabytki pochodzenia skandynawskiego, co też może świadczyć o tym, że to Wikingowie wpływali na kształtowanie się Polski. Dlatego też nie powinniśmy uznawać, iż nasza wiedza jest niezmiennie pewna oraz może ona ulec zmianie dzięki badaniom przyszłych pokoleń. I według mnie do historycznego zasobu wiadomości podchodzić z dużą rezerwą i pokorą, gdyż żyjemy na tym świece tylko kilkadziesiąt lat, ziemia nieprzerwalne trwa od miliardów lat….

http://www.syndications.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here