Niektóre zawody występujące na rynku gospodarczym cechuje większa swoboda działania, aniżeli wszelkie inne działalności. W ich zakresie nie występuje konieczność stosowania kas fiskalnych, a więc uzyskiwane dochody nie muszą być koniecznie aż tak weryfikowane. Niejednokrotnie przedstawiciele wybranych zawodów nie wykazują całości uzyskiwanych dochodów ze względów podatkowych. Opłacanie wyższych składek podatkowych nie należy bowiem do najprzyjemniejszych obowiązków wynikających z prowadzenia działalności. Obecnie wprowadza się coraz częściej konieczność stosowania kas fiskalnych. Już nawet podróżując taksówką otrzymamy od kierowcy stosowny paragon informujący o dokonanej opłacie za transport. Grupą zawodową, która jeszcze nie podlega takiej kontroli są lekarze. Prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej opiera się po prostu na ewidencji pacjentów oraz księdze przychodów i rozchodów. Wykazane z niej dane nie muszą koniecznie pokrywać się z rzeczywistymi osiągnięciami finansowymi lekarza. Nie podlegają kasie fiskalnej także prawnicy. Reprezentują oni swoich klientów najczęściej bez żadnej umowy współpracy. Trudno zatem udowodnić nawet pozyskiwanie dodatkowych, nieewidencjonowanych środków finansowych.

http://www.contador.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here