Przemysł radiowo-telewizyjny przynosi znaczne zyski, wystarczy powiedzieć, że z samych reklam sięgają one 200 min dolarów rocznie. Ze sprzedaży odbiorników radiowych i telewizyjnych uzyskano w latach 1953 — 1962 ponad l mld dolarów, sumę znacznie przekraczającą inwestycje kładzione w rozbudowę sieci radiowo-telewizyjnej i jej utrzymanie. Podobnie jak i w innych krajach obserwuje się w Kanadzie pewien spadek zainteresowania programami radiowymi i szybki rozwój telewizji. W 1965 r. ilość posiadaczy telewizorów przekroczyła w Kanadzie 5 min, co oznaczało l odbiornik na niecałe 4 osoby. Dosyć wcześnie wprowadziła Kanada telewizję kolorową, w większych miastach można odbierać szereg programów (w Toronto np. jest 12 kanałów). Mówiąc o rozrywce i zainteresowaniach Kanadyjczyków nie sposób nie wspomnieć o roli sportu, a zwłaszcza hokeja, w ich życiu codziennym. Kanada jest rajem dla myśliwych i rybaków, a pionierska przeszłość i warunki naturalne sprawiają, że mieszkańcy tego kraju wiele czasu spędzają na wolnym powietrzu, oddając się turystyce i różnego rodzaju sportom. Warto dodać, że odziedziczona widocznie po dawnych traperach i myśliwych ruchliwość i przedsiębiorczość nadal stanowi widoczną cechę Kanadyjczyków, nie pozostających na ogół długo na jednym miejscu, chętnie i często zmieniających miejsce zamieszkania i pracy.

http://www.netmetis.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here