W dzisiejszych czasach w telewizji, radio, prasie bardzo często można zauważyć dwa słowa: sytuacja ekonomiczna. Najczęściej odnoszą się one do naszego kraju, ale także bardzo często mówi się o sytuacji ekonomicznej na świecie czy też w Unii Europejskiej. Tak wiele mówi się o ekonomii, że słowo to pada praktycznie w każdych codziennych wiadomościach w telewizji. Czym jednak jest sama ekonomia? Większość kojarzy ją bowiem tylko i wyłącznie z kierunkiem studiów, bardzo dzisiaj popularnym. Tak naprawdę ekonomia jest nauką (należącą do działu nauk społecznych), która zajmuje się analizowaniem i opisem produkowania, dystrybucji i konsumpcji różnego rodzaju dóbr. W starożytnej Grecji słowem ekonomia określano nic innego jak tylko pewne zasady, reguły funkcjonowania domowego gospodarstwa. Dzisiaj ekonomia bada zarówno jednostkę jak i społeczeństwo. Określa jak wpływają one na wykorzystanie zasobów. Ekonomia dzieli się na wiele działów. Znane są szczególnie dwa z nich: makroekonomia i mikroekonomia. Mikroekonomia bada wpływ gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na sytuację na rynku. Makroekonomia odnosi się zaś tylko i wyłącznie do badania całej gospodarki. Jest to więc dziedzina bardzo szeroka.

http://www.fondital.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here