Nie każdy zdaje sobie sprawę, że oprócz fizycznego stanu nieruchomości wpływ na jej ostateczną wartość ma również jej stan prawny. Jakie dokumenty warto zgromadzić przed rozpoczęciem procesu sprzedaży domu czy działki?

Niejasna sytuacja prawna nieruchomości może skutecznie zniechęcić potencjalnego nabywcę do zakupu. Jakie dokumenty są niezbędne do udowodnienia swojego prawa własności oraz ewentualny brak obciążeń? Wpis z leciwego aktu notarialnego często nie wystarczą potencjalnym klientom. W prawie polskim jednak nie istnieje dokument, który byłby wystawiany na okaziciela i potwierdzałby posiadanie przez niego praw własności.

W latach 70. Stosowano akty własności ziemi, stanowią jednak tylko dowód nabycia nieruchomości nie jej faktycznego posiadania w tym momencie. Jest to dokument, który może pomóc w ewentualnej sprzedaży jednak nie jest w pełni wystarczający do udowodnienia swoich praw do nieruchomości.

Podstawowym źródłem informacji w przypadku takiej transakcji staje się księga wieczysta. Z tego powodu zanim przystąpimy do sprzedaży domu należy dokonać wpisu nieruchomości do księgi wieczystej. To rejestr ujawniający stan prawny nieruchomości. Właściciel ukazujący potencjalnemu nabywcy taki wpis udowadnia swoje prawa do budynku czy lokalu. Ułatwienie rozumienia tych zapisów zapewnia pomoc notariusza, wystarczy podać numer księgi i uzyskać bezpłatną informację o jej stanie i dokumentach potrzebnych do transakcji.

Ze względu na możliwość płynnej zmiany zapisów w księgach ciągle najważniejszym dokumentem w przypadku sprzedaży będzie oświadczenie właściciela nieruchomości. Warto jednak przed transakcją zaopatrzyć się w potwierdzenia stanu nieruchomości z ksiąg wieczystych z pewnością takie dokumenty ułatwią finalizację sprzedaży.

www.sklepwinternecie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here