Księgowość online dla małych firm

Drobne przedsiębiorstwa korzystają z licznych ulg i zwolnień, dzięki którym prowadzenie działalności takiego typu nie wiąże się z wieloma kosztami. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż nie obowiązuje ich charakterystyczny dla spółek podatek od osób prawnych. Ponadto mogą oni prowadzić uproszczoną ewidencję dla celów podatkowych. Jest to tak zwana księga przychodów i rozchodów. Jej prostota sprawia, że niemal każdy jest w stanie w sposób prawidłowy i rzetelnie wykonywać nałożone przez ustawę obowiązki ustawowe. Prowadzenie księgowości online jest możliwe w każdym wypadku, dlatego zdecydowanie warto odejść od wersji papierowej, bowiem samodzielne dokonywanie wszelkich zapisów jest bardzo czasochłonne i żmudne.

Księgowość przez internet można prowadzić zarówno samodzielnie, jak również skorzystać z usług biura rachunkowego. Ta druga opcja dedykowana jest dla osób, które wystawiają wiele faktur, jak również dokonują rozmaitych operacji gospodarczych, których nie sposób zakwalifikować w ramach ewidencji do określonej grupy. Dobrze jest skorzystać z pomocy księgowego w sytuacji, gdy dana osoba nie ma nawet podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania rachunkowości w naszym kraju. Wskazać przy tym należy, iż ceny usług księgowych nie są zbyt wysokie. Co do zasady może je wykonywać każda osoba fizyczna, która nie została skazana za przestępstwo skarbowe i wykupiła ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej w odpowiedniej wysokości.

Księgowość online dla małych firm jest jednak na tyle intuicyjna, iż może być prowadzona przez osoby, które znają choćby podstawy prawidłowego dokonywania działań obrachunkowych. Ważne jest przy tym, iż możliwe jest skorzystanie z specjalnego samouczka, w ramach którego można dowiedzieć się, jak kwalifikować określone zdarzenia gospodarcze. Program jest na bieżąco aktualizowany, dlatego istnieje pewność co do tego, że stosowane w programie wzory i formularze odpowiadają obecnemu stanowi prawnemu. Jest to bardzo ważne, bowiem na przedsiębiorcach ciąży obowiązek zaznajamiania się ze zmianami przepisów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here